Αίτηση Ασφάλισης

Ομαδική Ασφάλιση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και των εξαρτημένων Μελών τους

Με ενδιαφέρει


ΝαιΌχι


Μηνιαίως (με πιστωτική κάρτα)Ετησίως


ΝαιΌχι

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΝαιΌχι


Εξαρτώμενο μέλος ηλικίας μέχρι 40 ετώνΕξαρτώμενο μέλος ηλικίας άνω των 40 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο άνω των 16 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο από 30 ημερών μέχρι 16 ετώνΝαιΌχι

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Εξαρτώμενο μέλος ηλικίας μέχρι 40 ετώνΕξαρτώμενο μέλος ηλικίας άνω των 40 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο άνω των 16 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο από 30 ημερών μέχρι 16 ετώνΝαιΌχι

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Εξαρτώμενο μέλος ηλικίας μέχρι 40 ετώνΕξαρτώμενο μέλος ηλικίας άνω των 40 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο άνω των 16 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο από 30 ημερών μέχρι 16 ετώνΝαιΌχι

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Εξαρτώμενο μέλος ηλικίας μέχρι 40 ετώνΕξαρτώμενο μέλος ηλικίας άνω των 40 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο άνω των 16 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο από 30 ημερών μέχρι 16 ετών
>
ΝαιΌχι

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Εξαρτώμενο μέλος ηλικίας μέχρι 40 ετώνΕξαρτώμενο μέλος ηλικίας άνω των 40 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο άνω των 16 ετώνΕξαρτώμενο τέκνο από 30 ημερών μέχρι 16 ετών


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εφάπαξ Ασφάλιστρα

Κυρίως Ασφαλισμένος

ηλικίας μέχρι 40 ετών

410€ ανά έτος

Κυρίως Ασφαλισμένος

ηλικίας άνω των 40 ετών

481€ ανά έτος

Εξαρτώμενο Μέλος

ηλικίας μέχρι 40 ετών

410€ ανά έτος

Εξαρτώμενο Μέλος

τέκνο από 30 ημερών μέχρι 16 ετών

238€ ανά έτος

Εξαρτώμενο Μέλος

ηλικίας άνω των 40 ετών

481€ ανά έτος

Εξαρτώμενο Μέλος

τέκνο άνω των 16 ετών

410€ ανά έτος