Προσφέρουμε δωρεάν αγορές για 12 μήνες, στις οικογένειες των ασφαλισμένων μας.*

Επιτρέπουμε στους ασφαλισμένους μας να ορίζουν οι ίδιοι τα ασφάλιστρα που πληρώνουν.*

Εξασφαλίζουμε στις οικογένειες των ασφαλισμένων μας σταθερό μηνιαίο εισόδημα μέχρι και για 15 χρόνια.*

Πληρώνουμε τον φόρο κληρονομιάς των ασφαλισμένων μας.*

*Σύμφωνα με τους όρους του κάθε προγράμματος

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ασφαλιστικός ΓονέαςFamily CareΚληρονομιά